Flotte eksamensresultater på OPG

IMG_2640

Vi på Oslo Private Gymnasium kan for skoleåret 2016-2017 notere oss et strålende karaktersnitt på eksamen. Elever og lærere har samarbeidet godt, og dette gir resultater. Karaktersnittet på skriftlig eksamen er: Matematikk R2: 4,9, Matematikk S2: 4,8, Matematikk S1: 4,3, Kjemi 2: 4,4, Næringslivsøkonomi 2: 4,2, Media 2: 4,2, Norsk Bokmål: 3,8 og Norsk Sidemål 3,7. God grunn til å være fonøyd med innsatsen i år!

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.