Engasjerende og lærerikt møte med en norsk muslim

94-06518aff2bfb723fbf43c8958641c74e

Religionstimene i 3B den 7.10 kommer til å bli husket i lang tid framover. Undertegnede (rektor og religionslærer) merket et enormt engasjement fra både elevenes side og fra vår gjest, Norina Ishaq.

Norina Ishaq er norsk muslim. Hun er født og oppvokst i Oslo, men foreldrene hennes kom som innvandrere fra Pakistan. I dag fikk vi vite mye om hvordan det er å være muslim i Norge, hvordan en helt vanlig muslim ser på Guds ord gjennom Koranen, hvordan man tackler ulike situasjoner i livet og ikke minst fikk vi svar på spørsmål vi har lurt på i forhold til kvinnesyn, skilsmisse, homofili og ekstremisme. I det hele tatt har Norina enorm kunnskap om sin religion og om livet generelt.

I dag fikk vi nyansert vårt syn på islam. Vi fikk førstehåndskunnskap fra en troende muslim. Jeg tror samtlige elever fikk sett islam fra et annet perspektiv i dag og fikk mye verdifull lærdom. Tusen takk Norina Ishaq.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.