En anbefaling fra Carl Gustav N. Lenngren

112-c14252d0c57adeb0203b9a432f13e014

Carl Gustav gikk ut med strålende karakterer fra realfagslinjen

OPG er en skole med høyt faglig nivå og lærere som virkelig bryr seg. I tillegg er det et lavt antall studenter i hver klasse og på skolen totalt, noe som muliggjør et godt miljø på tvers av klasser og trinn og gjør OPG svært attraktivt.

Årene på OPG forberedte meg på studier ved universitet ved at lærere og rektor engasjerte meg til å lære og arbeide selvstendig. De viktigste egenskapene jeg satt igjen med og utviklet på OPG er selvdrevenhet og disiplin. Læringsmetodene de benytter mener jeg også er helt essensielle og gjør OPG til en utmerket videregående skole. Jeg kunne ikke gjort et bedre valg av videregående skole.

Akkurat nå går jeg på Harvard University og studerer ulike fag innenfor områdene Economics, Business, Statistics og Applied Mathematics. Den personlig utviklingen jeg hadde på OPG har bidratt til at jeg har lykkes med studier også på høyere nivå og gitt meg et akademisk grunnlag og dannelse for videre studier og arbeidsliv.

Hvis du er i tvil om OPG er noe for deg, ta kontakt!

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.