Ekstra hjelp før halvårsprøver i matematikk

74-b42d26636417e5e2782d45ae5287f026

OPG ønsker å støtte våre elever så mye som mulig i alle fag før tentamen setter inn for fullt.Derfor har vi også sørget for at det er egne fagdager i forkant av de tyngste tentamensfagene. Det er tydelige tilbakemeldinger på at det trengs ekstra hjelp i matematikk. Derfor tilbyr vi nå ekstra hjelp og opplæring i matematikk utover fagdagene på alle trinn og på alle nivå.

Det vil bli tilbud om ekstra leksehjelp onsdag den 3.12 og en ekstra time torsdag den 4.12. Matematikklærer Robert Nielsen er på plass begge dager fra 14.45 – 17.00, så her er det bare å ta med serg problemene og møte. Det vil i tillegg bli vanlig leksehjelp på torsdag den 11.12. 3A vil få tilbud om ekstra fysikk etter avtale med faglærer. Dersom det er mer behov arrangerer vi ekstra leksehjelp også i neste uke.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.