Den årlige Abelkonkurransen

118-8adcb7c355a3fb6beab10d88794079dd

Hvert år på denne tiden arrangeres Abelkonkurransen i hele Norge. Målet er å finne de glupeste matematikkhodene på videregående skoler i hele landet. På OPG stiller mange elever for å prøve sin kompetanse.

I år deltok 25 elever fra alle tre klassetrinn. Det var dyp konsentrasjon i to timer mens oppgavene ble besvart. Abelkonkurransen prøver elevene i rene matematikkoppgaver ispedd en del logisk tenking. En real utfordring for hodet med andre ord. Vi kunne i dag kåre vinnerne av konkurransen her på OPG. Disse elevene fikk høyest skåre:

1. Amalie 3A

1. Alv Johan 2A

3.Filip 1A

4.Daniel 2B

5.Christine 3B

Vi håper at dere går videre til runde 2 og runde 3, som for øvrig går av stabelen i Trondheim.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.