Søknadsinformasjon

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019. Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da... View Article

Les mer

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse. Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen... View Article

Les mer