Elevnyheter

Åpen Dag 2

Klagefrister for standpunkt

Klagefristen for standpunktkarakter er 10 dager fra skolen offentliggjør karakterene den 9. juni. Siste frist er altså 20.juni.

Les mer
Åpen dag6

Gratis lærebøker. (Kunnskapsløftet)

Stortinget har vedtatt at alle skolebøker for elever på videregående skole skal være gratis. Dette innebærer at Oslo Private Gymnasium kjøper inn de lærebøkene som elevene skal bruke. Elevene får... View Article

Les mer
137-224c2c598302c9b240a0621bc907ad68

Rådgivningstjenstene

Onsdager kl. 14.45 hos Frode Øverland Stokke og Sven Erik Rise.

Les mer