Besøk av Margot – kristen brasilianer med en sterk historie

margot4

Onsdag 23.12 hadde vi gleden av å få besøk av et menneske med en helt spesiell historie hun ønsket å dele med oss. Hun ble utsatt for en tragisk ulykke for 16 år siden, og  i det hun holdt på å dø, fikk hun en visjon av Gud om at hun skulle være på jorden litt lengere. Nå dedikerer hun livet sitt til å hjelpe andre og å snakke om sitt forhold til kristendommen. En god måte å lære religion og etikk på. Elevene hadde selvfølgelig mange spørsmål til Margot.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.