Besøk fra USAs ambassade i 1C

172-44ff9ba14fc8e608a338deb23d7c8b56

Et utrolig flott og lærerikt foredrag i 1C i forbindelse med amerikanske presidentvalget ble presentert av Ewan MacDougall – en vaskeekte amerikaner som jobber ved den amerikanske ambassaden i Oslo

Ewan MacDougall klarte å begeistre hver eneste elev, lærerern Paul llewellyn og rektor som stakk innom. Dette var utrolig bra. Vi fikk innblikk i hele den amerikanske valgprosessen, hvordan USA styres, Congrss, President og Supreme Court og en rekke annen viktig og interessantinformasjon direkte fra en amerikaner som beskjeftiger seg med dette til daglig. Etter forelesningen fikk både elever og rektor tid til spørsmål på gangen, og Ewan delte villig sin kunnskap med oss.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.