Besøk av Siv Jensen på OPG

182-45fe7a40dbea88a33ae5344937124d49

I anledning av at OPG ble kåret til Norges beste studiespesialiserende skole, inviterte like godt en av våre elever, Trym Bjørn-Hansen, Finansminister og Partileder Siv Jensen på skolebesøk.

Siv Jensen takket umiddelbart ja takk, og i dag ankom hun OPG med statssekretær og sikkerhetsvakter. Vi inviterte på foredrag og fruktfat samt omvisning i noen av klassene som holdt på med eksamensforberedelser.

Siv Jensen er en svært hyggelig dame å få på besøk. Hun fulgte godt med i timen da vi fortalte om skolen, og det var tydelig at hun trivdes. Tryms fortelling om hans tid på OPG var ærlig og interessant, og gjennom ham fikk Siv Jensen et godt og riktig inntrykk av skolen vår og om hvordan vi driver opplæring av 180 elever hvert år.

Etter fordragene ble det part og løst og fat og vi kunne ikke dy oss og måtte spørre henne hvordan hun opplever jobben som finansminister. Hun fortalte på en levende måte om harde og lange arbeidsdager, men også om gleden over å få ha en sånn jobb. Deretter vandret hun rundt på skolen og snakket med elevene som drev med eksamensøving. Tusen takk Trym Bjørn Hansen fordi du inviterte Siv Jensen og organiserte besøket, samt at du hadde et godt foredrag for henne.

Tusen takk til Siv Jensen som stilte opp og kom på besøk.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.