Besøk av prest i religionstimene

149-94b81a7c8cef94d202ccfc5c67fcc033 (1)

Klasse 3B har jobbet intenst med kristendommen den siste måneden. Som en bonus for engasjement og motivasjon inviterte vi like godt presten Per Kristian Hovden Sætre

Dette var svært vellykket. Aller først fikk vi vite hva arbeidsoppgavene til en prest består i. Deretter kom det svar som perler på en snor på alt vi hadde lurt på under studiet av kristendommen. Vi var innom treenighetslæren, Det Gamle Testamentet, læren om Jesus, Misjon, Homofil vigsel, Statskirken, dyrevelferd, folkemordet på armenerne, Noahs Ark som landet på Arartfjellet og så videre. Per Kristian Hovden Sætre er en ung og flott prest med imponerende kunnskap som vet hvordan man kan fenge sine tilhørere. I dag fikk vi gjennomgått en rekke læreplanmål innenfor kristendommen, så vi skylder ham en stor og begeistret takk.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.