Besøk av prest i 3C – religion og etikk

prest-fullsize

Fredag 11.11 var vi så heldige å få besøk fra en prest i religionstimene. Det var en av klassens elever som hadde kontaktet ham, og Olaf Kind stilte mer enn gjerne opp med både foredrag og svar på de mange spørsmål elevene hadde om alt fra Noahs Ark til kirkens syn på homofile og lesbiske.

Olaf Kinn er en ung, klok, sympatisk og kunnskapsrik prest. Han skapte et enormt engasjement hos elevene og vi lærte mye i løpet av dobbelttimen han var hos oss. En svært god måte å lære pensum på – og en svært god måte å kombinere teori med faktiske mennesker som forholder seg til kristendommen og tvil og tro hver eneste dag.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.