BESØK AV JØDISKE VEIVISERE

187-1065224b669d4bb1050d0184b37940c1

Det er alltid en glede å få besøk av mennesker med en spesiell kompetanse, kunnskap eller med en spesiell bakgrunn. 3B og 3C fikk en veldig fin opplevelse i dag da to studenter med jødisk bakgrunn kom på besøk for å dele kunnskap, opplevelser og identitet med oss

Yuhal og Tali er begge norske jøder og har for tiden som jobb å reise rundt på skoler for å formilde alt fra jødedom via identitet, fordommer, minoritet – i grunnen en rekke interessante tema og emner som elevene våre tydelig satte stor pris på. Vi fikk flotte foredrag, krydret med egne opplevelser og spørsmål fra elevene som ble diskutert og godt besvart. Her dekket vi mange læreplanmål på en gang. Tilbakemeldingen fra rektor, faglærer og ikke minst fra elevene var svært god. Her var det stort engasjement både fra foreleserne og fra tilhørerne. OPG ønsker å rette en stor takk til de jødiske veiviserne.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.