Besøk av Hedda, norsk jøde

87-e9502e27cb54ba02d1fc98bcbefc5be2

Dagen i dag startet med en svært interessant forelesning om jødenes historie i Norge. Elevene i klasse 3B og 3C fulgte oppmerksomt med Hedda. Hedda jobber på det jødiske museum, er selv jøde, og klarte å fange elvenes oppmerksomhet med sin åpne og ærlige måte å formidle jødenes historie i Norge på, og også sin egen oppvekst som jøde i Norge.

Planen var at Hedda skulle være på OPG i en time for å formidle et svært viktig tema til våre elever. Hedda er så kunnskapsrik og elevene er så nysgjerrige og vitebegjærlige at det tk to skoletimer før vi var fornøyde. Her kunne alle stille de spørsmål de ville ha svar på – og det direkte til en person som har opplevd mye i kraft av å tilhøre en liten og til tider utsatt minoritet i Norge. Heddas opplevelser gjennom oppvekst og skolegang, opplevelsene da hun besøkte Auschwitz med klassen sin og ikke minst hvordan man som del av den jødiske minoritet i Norge lever sitt liv var spennende og interessant.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.