Besøk av Bellona

145-e8598df6d1192b50a0efefc26f902030

Internasjonal Kommunikasjonsklassen på OPG jobber aktivt med ulike NGO (Non-Governmental Organisations). Av og til får vi besøk av representanter fra disse på skolen.

19. november fikk 3C på OPG besøk av Halfrid Hagemoen fra Bellona som holdt en informativ og engasjerende presentasjon om klima- og miljøutfordringer som vi står framfor i dag. Hun fortalte blant annet om Bellonas arbeid og formål, og ga elevene innsikt i mange av de nyskapende teknologiske framgangene som de jobber med. Spesielt spennende var kanskje Sahara Forest – et pilot prosjekt hvor man bruker saltvannsdrivhus i ørkenen for å dyrke frem bærekraftig mat og planter, og i denne prosessen kan man være med på å revegetere ørkenene, stoppe ørkenspredning og støtte lokalsamfunn som ellers har begrensede ressurser.

Tusen takk til Halfrid og Bellona som tok tid til å informere og tildele kunnskap til engasjerte elever som gir dem muligheten til å handle videre med et velinformert synspunkt og ha reel påvirkningskraft i samfunnet. Vi ønsker Bellona lykke til i klimatoppmøtet i Paris som starter den 30. November og varer helt til 11. desember.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.