Bedriftsbesøk – Økonomiklassen på Oslo Børs

175-6af9c777b79509e81718ccb2ce48c272

For å sprite opp opplæringen hender det at klassene på OPG får mulighet til kunnskap direkte fra kilden, og hva er vel mer naturlig enn å ta en tur til Oslo Børs i de disse turbulente tider når man studerer økonomi?

Klasse 2B møtte spent opp til forelesning og omvisning og var svært fornøyde med begge deler. Her var det mye konkretisering av innlært kunnskap – og ikke minst spennende å få oppleve Børsen på nært hold!

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.