Avslutning for VG 3.

54-f9565df968a3d3dd104c686730f51e9f

AVSLUTNING FOR VG 3. Avslutning for VG3 foregår i konferansesenteret i underetasjen i Vika Atrium torsdag den 9.6.

Avslutning for VG3 foregår i konferansesenteret i underetasjen i Vika Atrium torsdag den 9.6. Arrangementet starter klokken 18.00. Elever med foresatte og andre interesserte er hjertelig velkomne. Det blir taler, underholdning og utdeling av karakterer. Deretter møtes vi til snacks og drikke i atriet.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.