Årets avslutning for avgangselever vil foregå den 10.juni klokken 18.00 på OPG

55-56ecdbb2230ec4b4152d37cd3e8fd1c4

OPG har som tradisjon at vi avslutter 3 års skolegang på en verdig måte.

Elever, foreldre og andre inviteres med dette til avslutningsmarkering den 10.juni klokken 18.00 her på OPG. Det vil bli holdt taler, delt ut foreløpige vitnemål og ikke minst blir det hyggelig samvær etterpå.

Velkommen skal dere være.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.