Åpen Dag på Oslo Private Gymnasium

75-581decc9d2c53e5cfe2d3c35841eb9e5

Tiden for vårt årlige evenement Åpen Dag nærmer seg. På denne dagen inviteres alle som er interessert i å finne ut mer om OPG og vårt konsept til en flott presentasjon av vår skole.

Åpen Dag arrangeres den 20. Januar fra klokken 12.00 – 18.00. Alle interesserte søkere, deres foreldre, rådgivere og andre er hjertelig velkommen til oss på denne dagen. Det vil bli fagpresentasjoner, eksperimenter på vårt moderne laboratorium, presentasjon av våre studiespesialiserende linjer samt foredrag av rektor og assisterende rektor. Dere vil bli møtt av våre elever som guider dere gjennom skolen og programmet. Selvfølgelig får alle som ønsker det også snakke med lærerne og med administrasjonen. Dette blir en hyggelig og lærerik dag. Sett av datoen!

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.