Åpen Dag på OPG: Tirsdag 24.januar kl. 14 -18.30

156-86f9fedbd1a6f48f2bdddb225dd19994

Oslo Private Gymnasium ble i 2016 kåret til Norges beste studiespesialiserende skole. Dette var en skoleundersøkelse der alle videregående skoler i Norge ble undersøkt i forhold til blant annet karaktersnitt inn og karaktersnitt ut, eksamensresultater, fravær, frafall, gjennomføringsprosent og oppfølging. Rett og slett en kvalitetsundersøkelse. Vi er selvfølgelig stolte over plasseringen, både lærere, elever og administrasjon. Dette har jo også gjort oss bevisste på at vi må fortsette med det vi har gjort, og sørge for yte maksimalt  der vi ser forbedringspotensiale.

Elevene på OPG har de siste fem år svart at det ikke forekommer noen som helst slags mobbing på vår skole. Dette svarer de anonymt på i Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse. Vi legger derfor stor vekt på trivsel og god stemning her på skolen.

75-581decc9d2c53e5cfe2d3c35841eb9e5 (1)

Oslo Private Gymnasium satser på faglig kvalitet, små klasser, faglig oppdaterte lærere, og så stiller vi krav til elevene slik at de yter sitt beste for å oppnå sine mål.

Vi ønsker å vise frem skolen vår til potensielle søkere – og det gjør vi tirsdag den 24.januar fra klokken 14 -18. 30. Elever, foreldre, lærere og rådgivere er hjertelig velkomne til en innholdsrik dag med presentasjon av skolen ved rektor, ved undervisningsaktiviteter og  samtaler med elever og lærere.  Hjertelig velkommen!

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.