Åpen Dag 21 januar fra 12.00 – 18.00.

apen-dag

Oslo Private Gymnasium inviterer alle interesserte til Åpen Dag den 21.januar. Vi åpner dørene klokken 12.00 og holder det gående til klokken 18.00.

På denne dagen vil vi vise fram skolen vår til alle som er interesserte i å søke hos oss. Det vil bli en rekke interessante arrangementer. Blant annet vil det foregå spennende eksperimenter på skolens laboratorium, det vil bli vist film og bilder fra våre studiereiser, holdt foredrag om vårt undervisnings- og læringskonsept og så videre.

Dere vil få møte både lærere, elever og administrasjon.

Sett av dagen – og vi ønsker alle hjertelig velkommen til oss.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.