Angående nye vitnemål

86-8fa4bb5c7fb8f4e6dc2aec4a2b322f40

Vitnemål må sendes til samordna opptak senest 1.juli. Det er derfor viktig at elever med privatisteksamener som ønsker nytt vitnemål leverer disse snarest slik at vitnemålet er klart i god tid innen fristen.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.