Abelkonkurranse på OPG

71-c3fef580a55cc6c61c1c43cc1c2c2d61

OPG stilte i år med mange solide kandidater på Abelkonkurransen, som er en landsdekkende kunnskapstest i matematikk.

Flere av deltagerne får mulighet til å gå videre til neste runde. Her har vi pallplasseringen med Severin Santana 3A på første plass, Kristian Knutsen 1A på 2.plass og Simen Strømstad 2A på 3.plass. Vi er stolte av dere! Gratulerer så mye!

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.