3C på bedriftsbesøk

72-c72cb76adc9926a8ff4e81a9eac137f8

Våre elever på Internasjonal Kommunikasjonslinjen fordyper seg i mange forskjellige emner, og denne gangen var klasse 3C på utflukt til Freia Sjokoladefabrikk.

Hvert år besøker 3C Freia for å lære om merkevarebygging, bedriftsledelse, internasjonalisering og Freias historie. Flott omvisning en svært lærerik dag med mye pensumrelatert stoff i mediefaget. Bonus for dagen var selvfølgelig gratis sjokolade.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.