3Cs årlige studietur til Brussel

Belgia

Vår internasjonale kommunikasjonsklasse reiste som vanlig til Brussel på studietur. Konspetet er rett og slett et opphold der vi studerer temaer innenfor fagene Politikk og menneskerettigheter, samfunnsfaglig engelsk, religion og historie. I år besøkte vi som vanlig EU-parlamentet, hadde foredrag om Norges forhold til EU og EØSavtalen, fordrag om NATO og et flott rollespill der vi måtte opptre som MPs i EU-parlamentet for ålære hvordan en ny lov ser dagens lys i EU-systemet.

I tillegg besøkte vi Bellona, European Friends of Armenia og diverse andre NGOs med sitt sete i Brussel. Vi var en dag i Antwerpen, fikk en omvisning i en spennende by og hadde stor quiz. I tillegg til alle læreplanmål som ble oppfylt ble det også tid til besøk på en sjokoladefabrikk og på et lokalt ølbryggeri. Begge deler er jo et spesielt kjennetegn på Belgia. Ved hjemkomt hadde klassen en presentasjon av hele reisen og av alt vi hadde lært for foreldrene.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.